Waardecreatie met Businessmodellen, Innovatie en Implementatie

Zijn Businessmodellen interessant?

Wie had ooit gedacht dat we circa € 70,- per kilo koffie zouden betalen? Met het businessmodel rondom de Nespressocupjes is het realiteit. Wie had ooit gedacht dat we onze privé-gegevens vrijwillig zichtbaar zouden maken? Met businessmodellen als dat van Facebook vinden velen dat normaal. En wat denkt u van vliegtickets voor een paar Euro? Of van gratis telefoongesprekken over de hele wereld? Etcetera, etcetera, vul de businessmodellen maar verder in.

Niet alleen technologisch
Deze voorbeelden betreffen dus niet alleen technologische oplossingen. Nee, er worden méér factoren bij de waardecreatie betrokken. Het geheel van die relevante factoren vormt het businessmodel ofwel, het bedrijfsmodel. Businessmodellen wordt steeds belangrijker bij het tot waarde kunnen brengen van producten en diensten. Het is zeker geen nieuw principe. Voorheen ging het bijvoorbeeld vaak al om ‘de vent in plaats van de tent’. Dat is ook al een uitspraak over het businessmodel. Maar de veranderingen gaan door. De communicatiemogelijkheden zijn verder toegenomen. De wereld is transparanter. Globalisering wordt steeds normaler. Door een overvloed aan aanbod en gemakkelijke beschikbaarheid is de wereld veranderd en is de concurrentie toegenomen. Ook het klantgedrag verandert door deze ontwikkelingen. Klanten en afnemers zijn steeds gevoeliger voor andere factoren dan het product alleen. En zelfs de grenzen van bedrijfstakken vervagen. Al met al een goede aanleiding om naar het Businessmodel te kijken.

Denken in Businessmodellen
Het wordt steeds belangrijker om te denken in businessmodellen in plaats van in producten. Dat geldt voor veel onderwerpen. Bijvoorbeeld voor productontwikkeling, businessplannen en marketing. Voor financiën, planning, budgetten en accounting. Voor focusprocessen, prestatiemetingen en KPI, etc.    

DeInnovatieroute assisteert bij Businessmodellen, Innovatie en Implementatie

Nog een paar voorbeelden van het belang van Businessmodellen

De mobiele telefoon
We kennen natuurlijk allemaal de mobiele telefoon. Het is een mooi stukje techniek wat in de loop van de jaren telkens verder geïnnoveerd is. Maar de mobiele telefoon was niet overal zomaar even een succes. Het uiteindelijke succes van de mobiele telefoon in ontwikkelingslanden wordt toegeschreven aan PrePaid. En dus niet aan de technologische mogelijkheden van de telefoon zelf. De PrePaid betalingsvorm is een onderdeel van het businessmodel van de telecomaanbieders en heeft ze veel succes gebracht. En tegelijkertijd heeft dit businessmodel heeft ook sterk bijgedragen aan de ontwikkeling van die regio’s.
mobiele-telefoons, businessmodellen


Rolls Royce

Waar heeft Rolls Royce als fabrikant van vliegtuigmotoren het succes aan te danken? Misschien was de kwaliteit van de motoren heel erg hoog? Zou kunnen, maar het succes kwam toen Rolls Royce geen motoren meer ging verkopen, maar ‘vlieguren’. De keuze voor dit businessmodel heeft daarmee enorme gevolgen voor Rolls Royce gehad.
rolls-royce businessmodellen

 

Kodak
Een heel ander verhaal gaat over Kodak. Kodak ging in 2012 failliet omdat het ze niet gelukt was om de heersende logica van de bedrijfstak te doorbreken. Was Kodak dan niet innovatief genoeg? Jazeker, Kodak stond bekend als een zeer innovatief bedrijf. Maar Kodak had het businessmodel niet aangepast aan het veranderende gedrag van de consument. De consument ging aan de digitale camera. Daarbij ging het steeds minder om de kwaliteit van de opnamen, het stokpaardje van Kodak. Het ging steeds meer om bijvoorbeeld het delen van foto’s en de integratie in andere apparaten. Ze zagen het bij Kodak vast wel gebeuren. De directie liet in 2008 de R&D locatie zelfs opblazen. Maar het bedrijf kwam uiteindelijk niet door de bocht.
kodak businessmodellen

Voor elk bedrijf in elke sector
Dit zijn slechts een paar casussen, maar er zijn veel meer voorbeelden te noemen. Elke sector kent haar negatieve en positieve voorbeelden. En het zijn niet alleen de grotere bedrijven. Voor kleinere bedrijven is het niet anders. De keuze en de ontwikkeling van het businessmodel is van grote invloed op de winstgevendheid en het toekomstperspectief van een bedrijf.

 

Is uw bedrijfsmodel toekomstproof / Businessmodellen

DeInnovatieroute heeft tools om (zelf) meer met het Businessmodel aan de slag te gaan.
Een slim businessmodel voor het MKB gaat uit van de optimale benutting van de sterke punten en mogelijkheden van een bedrijf. Vervolgens is het zaak om veelbelovende bouwstenen van businessmodellen te ontdekken en te benutten. DeInnovatieroute assisteert bij deze processen rondom Businessmodellen, Innovatie en Implementatie.

Twee voorbeelden hiervan zijn:

1. Het Businessplan op 1 A4
Het ‘Businessplan op 1 A4’ visualiseert de belangrijkste onderdelen van het Businessmodel van het bedrijf. Dit visualiseren op 1 A4, heeft een aantal voordelen:
–  Het maakt de communicatie gemakkelijker
–  Het laat het bedrijf als één geheel zien
–  Het vergroot de creativiteit bij de oplossing van (dagelijkse) vraagstukken
–  1 A4 is gemakkelijk te gebruiken en telkens aan te passen

2. Creatief Combineren van businessmodel-onderdelen
Vele nieuwe businessmodellen zijn ‘slechts’ een creatieve combinatie van langer bestaande onderdelen van businessmodellen. Dat is iets waar elk bedrijf van kan profiteren. Het is gemakkelijk om inspiratie op te doen uit andere businessmodellen. Via deze link komt u bij de toelichting op ‘Creatief Combineren van onderdelen van Businessmodellen’. Een interessante en leuke ervaring, waarbij wordt gecombineerd met een selectie uit 70 verschillende businessmodellen. Het is een gemakkelijke manier om te komen tot ‘out-of-the-box’ ideeën voor uw eigen businessmodel.

Blog
Klaas Jongsma
Voornaam
Achternaam
E-mailadres
Organisatie